Vectoren optellen


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Vectoren optellen
描述 In deze activiteit worden leerlingen geoefend in het optellen van vectoren in verschillende representaties. Zowel grootte en richting als componenten van een vector komen aan bod.
科目 物理学
等级 高中
类型 指导活动
持续时间 90 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 Vectoren
仿真程序 矢量叠加


作者 Bastiaan Vinke
联系邮件 bastiaanvinke3@hotmail.com
学校/组织 CLV
提交日期 15-11-20
更新日期 15-11-20