Vectoren optellen


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Vectoren optellen
說明 In deze activiteit worden leerlingen geoefend in het optellen van vectoren in verschillende representaties. Zowel grootte en richting als componenten van een vector komen aan bod.
科目 物理
程度 高中
類型 指引活動
時間 90 分鐘
解答
語言 荷蘭語
關鍵字 Vectoren
模擬教學 向量加法


作者 Bastiaan Vinke
聯繫 Email bastiaanvinke3@hotmail.com
學校 / 機構 CLV
提交日期 2015/11/20
更新日期 2015/11/20