Vectoren optellen


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Vectoren optellen
설명 In deze activiteit worden leerlingen geoefend in het optellen van vectoren in verschillende representaties. Zowel grootte en richting als componenten van een vector komen aan bod.
주제 물리학
수준 고교
유형 안내된 활동
기간 90 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 Vectoren
시뮬레이션 벡터 더하기


저자(들) Bastiaan Vinke
학교/기관 CLV
제출일 15. 11. 20
업데이트 날자 15. 11. 20