Turning Forces


Kullanıcıların Not Defteri dosyalarını yüklemesine olanak sağlamak için PocketLab ile işbirliği yaptık. Not defterleri, simülasyonun canlı kopyalarını bir etkinliğe entegre etmenize imkan sağlar!Başlık Turning Forces
Açıklama Students will: 1. Describe the factors that determine whether two objects will balance each other 2. Predict how changing the position of a mass on the balance will affect the motion of the balance 3. Use a balance to find the masses of unknown objects. 4. Recall and use the equation: Moment of a force =force × perpendicular distance from the pivot.
Ders Fizik
Seviye Ortaokul
Tür Laboratuvar, Rehberli Etkinlik, Uzaktan Öğrenme
Süre 60 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler balance, balancing, forces, mass, moment, notebook, pivot, pocketlab, turning
Simülasyon(lar) Denge Hareketi (HTML5), Denge Hareketi


Yazar(lar) PocketLab Notebook
Okul / Kurum PocketLab
Gönderildiği tarih 24.06.2022
Güncellendiği tarih 24.06.2022