Ion Formation


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Ion Formation
Açıklama Through a guided inquiry process, students will be able to compare and contrast between positive ion, negative ion and neutral atom and detect the changes that occur to the element concerning the proton number and electron number. An introduction to ionic bonding
Ders Kimya
Seviye Ortaokul
Tür Rehberli Etkinlik
Süre 30 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler ion formation, ionic bond, negative ion, positive ion
Simülasyon(lar) Atom Oluştur (HTML5)


Yazar(lar) Rasha Metwally
Okul / Kurum Bedayia International School
Gönderildiği tarih 02.01.2017
Güncellendiği tarih 02.01.2017