Ion Formation


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Ion Formation
Popis Through a guided inquiry process, students will be able to compare and contrast between positive ion, negative ion and neutral atom and detect the changes that occur to the element concerning the proton number and electron number. An introduction to ionic bonding
Predmet Chémia
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová ion formation, ionic bond, negative ion, positive ion
Simulácia Stavba atómu (HTML5)


Autor(i) Rasha Metwally
Škola / Organizácia Bedayia International School
Dátum odoslania 2.1.2017
Dátum aktualizácie 2.1.2017