Ohm's Law - HTML5 sim


Download veya bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Ohm's Law - HTML5 sim
Açıklama Students collect and graph data for changing voltage and resistance. Allows students to see different shape of graph lines for direct and inverse relationships.
Süre 60 dakika
Yanıtları dahil Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler current, graphing, ohm's law, resistance, voltage
Benzetimler Ohm Kanunu


Yazar Judy Rieke
E-posta İletişim jrieke@ursulinestl.org
Okul / Kurum Ursuline Academy Saint Louis
Gönderildi 02.04.2014
Güncellendi 02.04.2014