Density Lesson (with Putty Lab) Altın yıldız, PhET tasarım yönergelerini izleyen yüksek kaliteli, sorgulamaya dayalı etkinlikleri gösterir.


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Density Lesson (with Putty Lab)
Açıklama Lesson Objectives: 1. Students will be able to calculate volume by using displacement. 2. Students will use density to identify unknown substances using the Density PhET simulation. 3. Students will explain why objects sink or float relative to the density of the liquid they are placed in. 4. Students will be able to calculate density after determining the mass and volume of a substance Standards: TEKS Science: 6.2E, 6.3A-C, 6.4A-B CCRS Science Standards: VIII-A4 **Note:** The scripted version includes additional teacher resources, such as, background content, common misconceptions and a vocabulary list. It also has all worksheets as editable content.
Ders Kimya
Seviye Ortaokul
Tür Laboratuvar
Süre 60 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Evet
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler Density, Displacement, Mass, Matter, Volume
Simülasyon(lar) Yoğunluk


Yazar(lar) UTeach Middle School PhET Team
Okul / Kurum UTeach (UT-Austin)
Gönderildiği tarih 26.03.2012
Güncellendiği tarih 22.06.2012