Струјно коло - једносмерна струја (DC)

Струјно коло - једносмерна струја (DC) скриншот (снимак екрана) Преузимање (Download) Уградња (Embed)
 • Серијска веза
 • Паралелна веза
 • Омов закон
Java Logo Оригиналне симулације и преводи

Теме

 • Серијска веза
 • Паралелна веза
 • Омов закон
 • Кирхофов закон

Опис

Experiment with an electronics kit! Build circuits with batteries, resistors, light bulbs, fuses, and switches. Determine if everyday objects are conductors or insulators, and take measurements with an ammeter and voltmeter. View the circuit as a schematic diagram, or switch to a lifelike view.

Примери образовних циљева

 • Explore basic electricity relationships.
 • Explain basic electricity relationships in series and parallel circuits.
 • Use an ammeter and voltmeter to take readings in circuits.
 • Provide reasoning to explain the measurements and relationships in circuits.
 • Build circuits from schematic drawings.
 • Determine if common objects are conductors or insulators.
Верзија 1.1.5

Савети за наставнике

Преузмите савете за наставнике PDF Преглед контроле симулација, поједностављења модела и увид у размишљање студената ( PDF ).

Видео пример

Молимо Вас да се улогујете да би видели видео пример

Активности наставника

Capacitor_Lab_Basics _html_Remote_lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Trish Loeblein UG-Intro (ВСШ)
HS (ВШ)
Лаб
Remote
ДЗ
Физика
Resistance in a Wire Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Trish Loeblein HS (ВШ)
UG-Intro (ВСШ)
ДЗ
Remote
Лаб
Физика
Ohm's Law Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Trish Loeblein MS (СШ)
UG-Intro (ВСШ)
K-5 (ОШ)
HS (ВШ)
Remote
ДЗ
Лаб
Физика
Introduction to Circuits Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Trish Loeblein UG-Intro (ВСШ)
HS (ВШ)
ДЗ
Лаб
Remote
Физика
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Trish Loeblein UG-Intro (ВСШ)
HS (ВШ)
MC Физика
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Trish Loeblein HS (ВШ)
UG-Intro (ВСШ)
Демо
Лаб
ДЗ
Физика
Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Argenta Price, Alan Calac HS (ВШ) Guided
Лаб
Физика
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Trish Loeblein UG-Intro (ВСШ)
HS (ВШ)
Лаб
ДЗ
Физика
Using PhET in Electricity Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Trish Loeblein HS (ВШ)
UG-Intro (ВСШ)
Лаб
Демо
Физика
Potential Difference in Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock UG-Intro (ВСШ) Лаб Физика
Series and Parallel circuits basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Kristi Goodwin MS (СШ) Лаб Физика
Circuit inquiry for Middle school A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jefferson County Middle School Workshop MS (СШ) Лаб Физика
Intro to Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Elyse Zimmer HS (ВШ) Лаб Физика
How Can You Light A Bulb? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Julie Henderleiter MS (СШ)
K-5 (ОШ)
Guided
Лаб
Физика
Exploring Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Rosemary Boardman MS (СШ) Guided Физика
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Amy Jordan HS (ВШ) Лаб Физика
Circuits 3 Day Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 (ОШ) Лаб Физика
Day 3: Conductors and Insulators A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 (ОШ) Лаб Физика
Day 1: Lighting a Bulb A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 (ОШ) Лаб Физика
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson K-5 (ОШ) Лаб Физика
De Resistencia y Ley de Ohm Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Trish Loeblein (traducción Diana López) HS (ВШ)
MS (СШ)
Remote
Guided
Лаб
ДЗ
Физика
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Diana López MS (СШ)
HS (ВШ)
Остало Хемија
Математика
Биологија
Физика
Introducción a Circuitos Eléctricos Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Trish Loeblein (traducción Diana López) HS (ВШ)
UG-Intro (ВСШ)
Remote
Лаб
ДЗ
Discuss
Guided
Физика
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Diana López HS (ВШ)
UG-Intro (ВСШ)
Остало Математика
Хемија
Физика
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Ову Активност дизајнирао је ПхЕТ. Diana López MS (СШ)
K-5 (ОШ)
Discuss
Демо
Лаб
Guided
ДЗ
Астрономија
Хемија
Математика
Физика
Series, parallel circuits Bilal Sengez HS (ВШ) Remote
Лаб
Физика
Understanding Circuits David Wirth UG-Intro (ВСШ)
HS (ВШ)
Discuss
ДЗ
Лаб
Remote
Физика
Series Circuit Simulation Bill Braun HS (ВШ) Remote
ДЗ
Лаб
Физика
Parallel Circuit Electrical Relationships Bill Braun HS (ВШ) Remote
ДЗ
Лаб
Физика
Kirchhoff's Law Omar Adwan UG-Intro (ВСШ)
HS (ВШ)
Remote
Лаб
Физика
I, V and R in circuits Suchitra CHEPIN UG-Intro (ВСШ)
HS (ВШ)
Remote
Лаб
Guided
Физика
Ohm's Law Omar Adwan UG-Intro (ВСШ)
HS (ВШ)
Лаб
Remote
Физика
DC Measuring Devices Omar Adwan UG-Intro (ВСШ) Remote
Лаб
Физика
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed UG-Adv (ВСШ2)
HS (ВШ)
UG-Intro (ВСШ)
Остало
Guided
Демо
ДЗ
Лаб
Remote
Физика
Electricity in the Home David Wirth HS (ВШ) Remote
Лаб
ДЗ
Discuss
Физика
Conductors and Insulators Heather Gaughan K-5 (ОШ) Guided
Remote
Остало
Electrical Circuits Intro Heather Gaughan K-5 (ОШ) Remote
Guided
Остало
Ohm's Law Kristy Jernigan, Judith Stucky, Melanie Essink HS (ВШ) Remote
Guided
Лаб
Физика
Electric Circuits Simulation: Building Models Larry Smith UG-Intro (ВСШ) Remote
Лаб
Физика
Ohm's Law Lab - Virtual Eric Weiss UG-Intro (ВСШ)
HS (ВШ)
ДЗ
Remote
Лаб
Физика
Simple Series and Parallel Circuits Lab David Waters HS (ВШ)
UG-Intro (ВСШ)
Лаб
Remote
ДЗ
Физика
DC Circuit Lab Sean Boston UG-Intro (ВСШ)
HS (ВШ)
Лаб Физика
Conductors and Insulators Yanel Leroux K-5 (ОШ) Guided
Лаб
ДЗ
Физика
Series & Parallel Circuits PhET Lab Michael Aitken HS (ВШ) ДЗ
Демо
Guided
Лаб
Физика
Virtual Circuit Lab Derek Martin HS (ВШ)
MS (СШ)
UG-Intro (ВСШ)
Лаб
Guided
Физика
Virtual Lab - Circuit Basics Jeremy smith MS (СШ)
HS (ВШ)
Лаб
Guided
Физика
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan HS (ВШ) Лаб Физика
Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti. Alessandra De Conti MS (СШ) Лаб
Remote
Guided
ДЗ
Физика
Arbeitsblatt einfache Stromkreise v.1.0 Lukas Feitknecht UG-Adv (ВСШ2) Guided Физика
ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES W. Q. NEVES - IFCE HS (ВШ) Guided
Лаб
Физика
Montagem Circuito DC - Lab Virtual José Lucas Nassif Maluf HS (ВШ) Guided
Лаб
Физика
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS (ВШ)
Остало
MS (СШ)
Discuss
ДЗ
Остало
Guided
Остало
Физика
Математика
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS (ВШ)
Остало
MS (СШ)
UG-Intro (ВСШ)
ДЗ
Лаб
Демо
Guided
Discuss
Наука о Земљи
Физика
Остало
Associação de Resistores (Misto) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Остало
HS (ВШ)
MS (СШ)
Guided
Остало
ДЗ
Физика
Наука о Земљи
Остало
Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Остало
MS (СШ)
HS (ВШ)
Остало
Guided
ДЗ
Наука о Земљи
Физика
Остало
Associação de Resistores (Série) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS (ВШ)
Остало
MS (СШ)
Остало
ДЗ
Guided
Наука о Земљи
Физика
Остало
Conceitos de Circuitos Elétricos no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Остало
MS (СШ)
HS (ВШ)
Guided
Остало
ДЗ
Наука о Земљи
Физика
Остало
Voltagem, Amperagem e Resistência Elétrica no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales MS (СШ)
Остало
HS (ВШ)
Остало
Guided
ДЗ
Остало
Физика
Наука о Земљи
Математика
Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Остало
HS (ВШ)
MS (СШ)
ДЗ
Остало
Guided
Лаб
Математика
Наука о Земљи
Остало
Физика
Leis de Kirchhoff Thiago Henrique de Vasconcelos MS (СШ)
HS (ВШ)
UG-Intro (ВСШ)
Лаб Физика
Elektriciteit Roland Van Kerschaver K-5 (ОШ)
Остало
Guided Физика
Spajanje više trošila Anita Sečan Остало Guided Физика
Guia de trabajo - Kit de Construcción de Circuitos: CD Julio César Páez García - Maria Camila Llorente Castro K-5 (ОШ) Guided Физика
Ley de Ohm y circuitos básicos Eugenio Manuel Fernández HS (ВШ) Remote
Лаб
Физика

Језик Download or Run Савети
Holandski Све Nederlands Download Run now Circuit constructiedoos: gelijkstroom
Азербејџански Све Azerbaijani Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Албански Све shqip Download Run now Kompleti për ndërtimin e qarkut: DC
Арапски Све العربية Download Run now أدوات بناء الدائرة: التيار المستمر
Баскијски Све Euskara Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ
Белоруски Све беларускі Download Run now Канструктар ланцугоў пастаяннага току
Бошњачки Све Bosanski Download Run now Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC)
Бразилски Португалски Све português (Brasil) Download Run now Kit para Montar Circuito DC Преузмите савете за наставнике PDF
Бугарски Све български Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Велшки Све Welsh Download Run now Pecyn Adeiladu Cylched: CU
Вијетнамски Све Tiếng Việt Download Run now Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Грчки Све Ελληνικά Download Run now Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα
Гујарати Све Gujarati Download Run now વિદ્યુત પરિપથ નિર્માણ કીટ: DC
Дански Све Dansk Download Run now Kredsløbs-konstruktion: DC
Енглески Све English Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Естонски Све Eesti Download Run now Vooluringi koostamine: Alalisvool
Италијански Све italiano Download Run now Kit creazione circuiti: corrente continua
Јапански Све 日本語 Download Run now 直流回路キット
Казашки Све Kazakh Download Run now Тұрақты токтың электр тізбегі
Каталонски Све català Download Run now Kit de construcció de circuit: corrent continu (CC)
Кинески - Традиционални Све 中文 (台灣) Download Run now Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電
Кинески - Упрошћен Све 中文 (中国) Download Run now 电路组建实验:直流
Корејски Све 한국어 Download Run now 회로제작 키트: DC
Летонски Све Latviešu Download Run now Elektriskās ķēdes veidošana (DC)
Литвански Све Lietuvių Download Run now Elektrinės grandinės sudarymas 
Мађарски Све magyar Download Run now Áramkörépítő egyenfeszültségre
Маорски Све Maori Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Марати Све मराठी Download Run now विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC 
Монголски Све Монгол (Монгол) Download Run now Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Немачки Све Deutsch Download Run now Stromkreise schalten: Gleichstrom
Норвешки Бокмал Све Norsk bokmål Download Run now DC-Kretskonstruksjon
Персијски Све فارسی Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Пољски Све polski Download Run now Obwody prądu stałego
Португалски Све português Download Run now Kit de Construção de Circuitos: DC
Руски Све русский Download Run now Электрическая цепь постоянного тока
Словачки Све Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd
Словеначки Све Slovenščina Download Run now Enosmerni električni krog
Тај Све ไทย Download Run now ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง
Тамилски Све Tamil Download Run now நேரோட்ட சுற்றை உருவாக்கும் கருவிப்பெட்டி
Телугу Све Telugu Download Run now విద్యుద్వలయ నిర్మాణ సామాగ్రి పేటిక:DC; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Турски Све Türkçe Download Run now Devre Kurulum Aracı: DC
Украјински Све українська Download Run now Лабораторія електрики: Постійний струм Преузмите савете за наставнике PDF
Фински Све suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
Француски Све français Download Run now Kit de construction de circuit: CC
Хебрејски Све עברית Download Run now בניית מעגל חשמלי: DC
Хинду Све हिंदी Download Run now परिपथ निर्माण सामग्री : DC 
Хрватски Све hrvatski Download Run now Dizajniranje strujnih krugova
Чешки Све čeština Download Run now Stavebnice obvodů: DC
Шведски Све svenska Download Run now Konstruera kretsar (Likström)
Шпански Све español Download Run now Kit de Construcción de Circuitos: CD Преузмите савете за наставнике PDF
Шпански (Мексико) Све español (México) Download Run now Kit de construcción de circuitos: CD Преузмите савете за наставнике PDF
Шпански (Перу) Све español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos: DC

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Дизајн тим Независне базе и библиотеке (Third-party Libraries) Хвала :
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Sam Reid (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js