Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5


Download Можете преузети све материјале спаковане у зип архиву.


Наслов Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5
Опис Compendio de preguntas de razonamiento para cada una de las simulaciones HTML5 (física, matemáticas y química) que pueden usarse para discusiones en el aula o como preguntas de tarea. Están clasificadas por simulación y de preguntas de menor a mayor complejidad. Es una traducción del trabajo de Amy Hanson
Субјект Астрономија, Математика, Физика, Хемија
Ниво High School (Виша школа), K-5 (ОШ), Middle School (Средња школа), Основне студије - Напредно, Основне студије - Увод, Факултет (Мастер)
Тип Discussion Prompts, Домаћи зад.
Укључен одговор Не
Језик Шпански
Кључне речи preguntas razonamiento
Симулације КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5), "Мајстор" за површине (HTML5), Аритметика (HTML5), Атомске интеракције (HTML5), Равнотежа (HTML5), Изједначавање хемијских једначина (HTML5), Балони и статички електрицитет (HTML5), Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5), Преламање светлости (HTML5), Направи атом (HTML5), Наелектрисања и поља (HTML5), Како видимо боје (HTML5), Концентрација (HTML5), Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5), Фарадејев закон (HTML5), Силе и кретање - Основе (HTML5), Правимо разломке (HTML5), Трење (концепт) (HTML5), Градитељ једначина (HTML5), Цртање правих (HTML5), Гравитација и орбите (HTML5), Сила гравитације- лабораторија (HTML5), Хуков закон (HTML5), Изотопи и атомска маса (HTML5), ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА  (HTML5), Регресија најмањих квадрата (HTML5), Допуни до 10 (HTML5), Моларност (HTML5), Облици молекула (HTML5), Облици молекула: основе (HTML5), Молекули и светлост (HTML5), Неурон (HTML5), Омов закон (HTML5), pH Скала (HTML5), pH скала: основе (HTML5), Расподела вероватноће (Галтонова кутија) (HTML5), Реактанти, продуктти реакције и вишкови (HTML5), Омов закон (отпор линијског проводника) (HTML5), Радерфордово (Rutherford) расејање (HTML5), Стања материје (HTML5), Стања материје: основе (HTML5), Тригонометријска кружница (HTML5), Хидростатички притисак (HTML5), Пијаца, шопинг а и трка (HTML5), ТАЛАС НА ЖИЦИ (HTML5)


Аутори: Diana López
Школа / Организација Instituto Politécnico Nacional
Послато 9.5.17.
Обновљено 9.2.19.