Investigating Kinetic Energy


We've collaborated with PocketLab to allow users to upload Notebook files. Notebooks allow you to integrate live copies of a sim into an activity!Názov Investigating Kinetic Energy
Popis This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. Students will use a PhET simulation to investigate and calculate kinetic energy at different points along a skate park ramp.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová energy, gravity, kinetic, notebook, pocketlab, potential, skate
Simulácia Energia v skejt parku (HTML5), Energia a skejt park


Autor(i) PocketLab
Škola / Organizácia PocketLab
Dátum odoslania 19.4.2022
Dátum aktualizácie 19.4.2022