Investigating Kinetic Energy


Chúng tôi đã hợp tác với PocketLab để cho phép người dùng tải lên các file Notebook. Notebook cho bạn khả năng tích hợp các bản sao sống động của một sim vào một hoạt động!Tựa đề Investigating Kinetic Energy
Mô tả This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. Students will use a PhET simulation to investigate and calculate kinetic energy at different points along a skate park ramp.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, gravity, kinetic, notebook, pocketlab, potential, skate
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5), Công viên trượt ván.


Tác giả PocketLab
Trường / Tổ chức PocketLab
Ngày đăng ký 19/04/2022
Ngày cập nhật 19/04/2022