Density of Solids and Liquids


We've collaborated with PocketLab to allow users to upload Notebook files. Notebooks allow you to integrate live copies of a sim into an activity!Názov Density of Solids and Liquids
Popis This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. Students will investigate the densities of solids and liquids and perform calculations of density and volume.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová core practical, density, gcse, liquids, notebook, pocketlab, solids
Simulácia Hustota (HTML5), Hustota


Autor(i) PocketLab
Škola / Organizácia PocketLab
Dátum odoslania 14.4.2022
Dátum aktualizácie 14.4.2022