Density of Solids and Liquids


Chúng tôi đã hợp tác với PocketLab để cho phép người dùng tải lên các file Notebook. Notebook cho bạn khả năng tích hợp các bản sao sống động của một sim vào một hoạt động!Tựa đề Density of Solids and Liquids
Mô tả This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. Students will investigate the densities of solids and liquids and perform calculations of density and volume.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá core practical, density, gcse, liquids, notebook, pocketlab, solids
Mô phỏng Mật độ (HTML5), Mật độ


Tác giả PocketLab
Trường / Tổ chức PocketLab
Ngày đăng ký 14/04/2022
Ngày cập nhật 14/04/2022