Investigate the Energy of a Pendulum


We've collaborated with PocketLab to allow users to upload Notebook files. Notebooks allow you to integrate live copies of a sim into an activity!Názov Investigate the Energy of a Pendulum
Popis This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. Use a PhET Simulation and a PocketLab pendulum to show how the motion of the pendulum and the pendulum's energy are related and what variables can affect the motion and energy of a pendulum.
Predmet Fyzika
Úroveň K-5, Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová energy, motion, notebook, pendulum, periodic, pocketlab
Simulácia Kyvadlo (HTML5), Kyvadlo


Autor(i) PocketLab
Škola / Organizácia PocketLab
Dátum odoslania 22.6.2021
Dátum aktualizácie 22.6.2021