Investigate the Energy of a Pendulum


Chúng tôi đã hợp tác với PocketLab để cho phép người dùng tải lên các file Notebook. Notebook cho bạn khả năng tích hợp các bản sao sống động của một sim vào một hoạt động!Tựa đề Investigate the Energy of a Pendulum
Mô tả This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. Use a PhET Simulation and a PocketLab pendulum to show how the motion of the pendulum and the pendulum's energy are related and what variables can affect the motion and energy of a pendulum.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, K-5, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, motion, notebook, pendulum, periodic, pocketlab
Mô phỏng Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả PocketLab
Trường / Tổ chức PocketLab
Ngày đăng ký 22/06/2021
Ngày cập nhật 22/06/2021