Hooke's Law and the Spring Constant


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Hooke's Law and the Spring Constant
Popis This is a lab report that will help undergraduate students explore Hooke's Law by experimentation and a graphical method. It will provide them an insight on the significance of Spring constant and what it can suggest about the strength of the spring used. In addition to the relationship between applied force and displacement, the experiment also allows to attain a deep understanding of how the spring constant influences the displacement.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - pokročili, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Applied force and displacement, Hooke's Law, Spring Constant
Simulácia Hookov zákon (HTML5)


Autor(i) Saadiyah Liakhat Ali
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 31.3.2021
Dátum aktualizácie 31.3.2021