Hooke's Law and the Spring Constant


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Hooke's Law and the Spring Constant
Opis This is a lab report that will help undergraduate students explore Hooke's Law by experimentation and a graphical method. It will provide them an insight on the significance of Spring constant and what it can suggest about the strength of the spring used. In addition to the relationship between applied force and displacement, the experiment also allows to attain a deep understanding of how the spring constant influences the displacement.
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat - zaawansowany, Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Aktywność kierowana, Laboratorium
Czas trwania 90 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Applied force and displacement, Hooke's Law, Spring Constant
Symulacja(e) ‪Prawo Hooke'a (HTML5)


Autorzy Saadiyah Liakhat Ali
Szkoła / Organizacja University of Sharjah
Data przesłania 21-03-31
Data zaktualizowana 21-03-31