Natural Selection PhET Simulation


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Natural Selection PhET Simulation
Popis This lab is used to explore the differences between favorable and unfavorable mutations, as well as the potential difference between dominant traits and predominant traits.
Predmet Biológia
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová dominance, environmental factors, favorable mutation, predominance
Simulácia Prirodzený výber (HTML5)


Autor(i) Eric Wright
Škola / Organizácia Royal Oak Middle School
Dátum odoslania 15.3.2021
Dátum aktualizácie 15.3.2021