Internal Resistance


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Internal Resistance
Popis Students construct a circuit with a battery having internal resistance. They take several measurements of V vs. I, plot the data, and fit the data to a line.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová DC, Ohm's Law, resistance
Simulácia Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5)


Autor(i) David Dixon
Škola / Organizácia Saddleback College
Dátum odoslania 10.3.2021
Dátum aktualizácie 10.3.2021