Discovering Series Circuits


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Discovering Series Circuits
Popis This lab finds the students discovering a relationship for the current through a circuit with resistors in series. Rather than give students a rule, they can find it for themselves.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Voltage, current, ohms law, resistance, series circuit
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5)


Autor(i) David Wirth
Škola / Organizácia Millennium High School Science Department
Dátum odoslania 9.2.2021
Dátum aktualizácie 9.2.2021