Molecular Geometry Activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Molecular Geometry Activity
Popis Students are guided through an exploration of molecule shapes. The activity introduces the concepts of molecular geometry and electron geometry. By grouping the molecules according to number of domains, students can begin to view molecule shapes in terms of electron geometry families.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová VSEPR theory, domain, electron geometry, molecular geometry
Simulácia Tvary molekúl (HTML5)


Autor(i) William Ferguson
Škola / Organizácia Jersey Shore Area Senior HS
Dátum odoslania 31.1.2021
Dátum aktualizácie 31.1.2021