Molecular Geometry Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecular Geometry Activity
Beskrivelse Students are guided through an exploration of molecule shapes. The activity introduces the concepts of molecular geometry and electron geometry. By grouping the molecules according to number of domains, students can begin to view molecule shapes in terms of electron geometry families.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord VSEPR theory, domain, electron geometry, molecular geometry
Simuleringer Molekylform (HTML5)


Forfattere William Ferguson
Skole / Organisasjon Jersey Shore Area Senior HS
Lastet opp 31.01.21
Oppdatert 31.01.21