Radio Daze investigation


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Radio Daze investigation
Popis A fusion of two other submitted PhET labs on the connection between electric fields, accelerating electrons, and electromagnetic radiation.
Predmet Astronómia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acceleration, electric field, electron, force, radio
Simulácia Rádiové vlny


Autor(i) John Macuk
Škola / Organizácia Arlington HS
Dátum odoslania 21.12.2020
Dátum aktualizácie 21.12.2020