Build an atom Periodic Table Virtual Lab


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Build an atom Periodic Table Virtual Lab
Popis This is an interactive slide deck where students play the "Build an atom game" them characterize each element in the game by its placement in the periodic table, and identify its properties.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová atomic structure, periodic table
Simulácia Stavba atómu (HTML5)


Autor(i) Ellen Plock
Škola / Organizácia Waterville CSD
Dátum odoslania 29.11.2020
Dátum aktualizácie 29.11.2020