Projectile motion


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Projectile motion
Popis problems related to projectile motion and using simulation to find the requirements.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová velocity /height/ time of flight / distance / physics
Simulácia Pohyb strely


Autor(i) Fatema Alshamsi
Škola / Organizácia Fatema Hasan Alshamsi
Dátum odoslania 20.11.2020
Dátum aktualizácie 20.11.2020