universal Gravitation


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov universal Gravitation
Popis the student will study the parameters that affect the gravitational force between two objects and then fine the universal gravitational constant ?(G) and compare it to its real value.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Force, gravity, two objects
Simulácia Laboratórium gravitačnej sily: základy (HTML5)


Autor(i) Nawal Nayfeh
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 7.6.2020
Dátum aktualizácie 7.6.2020