Simple WS with Energy Forms & Changes pHet


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Simple WS with Energy Forms & Changes pHet
Popis Basic worksheet to guide students through the Energy forms pHet and some of the transfers that occur. Students can use this with very little teacher intervention. It was designed for a distance learning scenario.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová energy, transfers
Simulácia Formy a premeny energie (HTML5), Formy energie a jej premeny


Autor(i) Casie Bullock
Škola / Organizácia Colegio Nueva Granada
Dátum odoslania 25.3.2020
Dátum aktualizácie 25.3.2020