Quadratic Transformations (Vertex form) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Quadratic Transformations (Vertex form)
Popis Students will explore quadratic transformations by changing a, h, and k values using vertex form. Students will understand that "a" changes a parabola's concavity and (h, k) is the vertex. This is an intro to vertex form so rational "a"-values are not explored, nor is scaling.
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová concavity, quadratic, scale, transformation, vertex
Simulácia Grafy kvadratických funkcií (HTML5)


Autor(i) Jennifer Moeller, Kevin Stirling
Škola / Organizácia Boulder Valley School District
Dátum odoslania 5.6.2019
Dátum aktualizácie 5.6.2019