Area Model Algebra - Multiplying Polynomials


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Area Model Algebra - Multiplying Polynomials
Popis Students will explore area models to develop understanding of multiplying monomial x binomial, binomial x binomial, three binomials.
Predmet Matematika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Multiplication of polynomials
Simulácia Model plochy: Algebra (HTML5)


Autor(i) Carolyn Felknor
Škola / Organizácia BVSD
Dátum odoslania 5.6.2019
Dátum aktualizácie 5.6.2019