UNIDAD3 S15 L4 Luz visible


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov UNIDAD3 S15 L4 Luz visible
Popis Mediante esta actividad se espera que los alumnos experimenten con las características de los rayos de luz y los comprenda de manera básica.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE LA LUZ
Simulácia Lom svetla (HTML5)


Autor(i) FRANCISCO CRUZ CANTU
Kontaktný email fcocruz@hotmail.com
Škola / Organizácia SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Dátum odoslania 5.5.2019
Dátum aktualizácie 13.11.2020