DC Circuit Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov DC Circuit Lab
Popis This lab is good for review of the concepts learned about circuits. Topics covered are Ohm's law, resistance, parallel & series configurations, combination circuits, switches, shorts, battery configurations. This has been used successfully with AP Physics 1 and conceptual physics at the high school level. With some modification, this could be used for discovery (introduction of concepts with some modification).
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová DC Circuit Physics Review Introduction Intro Lab AP Conceptual series parallel combination switch battery resistor short
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Sean Boston
Škola / Organizácia Timberline High School
Dátum odoslania 1.5.2019
Dátum aktualizácie 1.5.2019