DC Circuit Lab


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł DC Circuit Lab
Opis This lab is good for review of the concepts learned about circuits. Topics covered are Ohm's law, resistance, parallel & series configurations, combination circuits, switches, shorts, battery configurations. This has been used successfully with AP Physics 1 and conceptual physics at the high school level. With some modification, this could be used for discovery (introduction of concepts with some modification).
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Laboratorium
Czas trwania 90 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe DC Circuit Physics Review Introduction Intro Lab AP Conceptual series parallel combination switch battery resistor short
Symulacja(e) Obwody prądu stałego (HTML5), Zestaw symulacyjny obwodów - tylko napięcia stałe, Obwody prądu stałego - wirtualne laboratorium (HTML5), Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


Autorzy Sean Boston
Szkoła / Organizacja Timberline High School
Data przesłania 19-05-01
Data zaktualizowana 19-05-01