Electricity and Currents Phet Lab worksheet


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Electricity and Currents Phet Lab worksheet
Popis This two-sided worksheet guides students through the Electricity and Currents DC only virtual lab. It can easily be completed in one block (85 minutes) or could be used as a homework assignment for students with access to internet.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová conductor, current, electricity, insulator, parallel circuit, series circuit, worksheet
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Leslie Dalbey
Škola / Organizácia Polson Middle School
Dátum odoslania 19.3.2019
Dátum aktualizácie 19.3.2019