UNIDAD2 S11 L2 Calor-Efecto invernadero


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov UNIDAD2 S11 L2 Calor-Efecto invernadero
Popis PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DESCUBREN LOS GASES QUE CONFORMAN LA ATMÓSFERA, SUS EFECTOS SOBRE LOS FOTONES ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS DE CONTAMINARLA.
Predmet Biológia, Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová CAMBIO CLIMÁTICO, EFECTO INVERNADERO
Simulácia Skleníkový efekt


Autor(i) FRANCISCO CRUZ CANTU
Škola / Organizácia SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Dátum odoslania 26.2.2019
Dátum aktualizácie 13.11.2020