Behavior of Semiconducting Materials


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Behavior of Semiconducting Materials
Popis In this activity, students explore the behavior of semiconducting materials, the HOMO and LUMO orbital occupancy and their relationship to the conducting band. In their exploration, they observe a DC circuit and observe the direction of the current as a function of voltages from -4 V to +4 V, and infer on the changes in the direction and magnitude of the electron flow, with several dopant configurations.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Semiconductors dopants
Simulácia Polovodiče


Autor(i) Roberto Marrero
Škola / Organizácia Brentwood High School, Williamson Co, TN
Dátum odoslania 27.1.2018
Dátum aktualizácie 27.1.2018