Behavior of Semiconducting Materials


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Behavior of Semiconducting Materials
Opis In this activity, students explore the behavior of semiconducting materials, the HOMO and LUMO orbital occupancy and their relationship to the conducting band. In their exploration, they observe a DC circuit and observe the direction of the current as a function of voltages from -4 V to +4 V, and infer on the changes in the direction and magnitude of the electron flow, with several dopant configurations.
Przedmiot Chemia
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Laboratorium, Podpowiedzi do dyskusji, Praca domowa
Czas trwania 30 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Semiconductors dopants
Symulacja(e) Półprzewodniki


Autorzy Roberto Marrero
Szkoła / Organizacja Brentwood High School, Williamson Co, TN
Data przesłania 18-01-27
Data zaktualizowana 18-01-27