Newton's Gravitational Constant Calculation


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Newton's Gravitational Constant Calculation
Popis Student calculate the value of G using a modeling approach. They vary the M1, M2, and R in the on-line PhET app, gathering 6-10 sets of values. Then they set up a variable "X" = M1*M2/R^2 and see how it varies with the app's given value of Force. The relationship should be linear, with the slope of G and a Y-intercept very close to zero.
Predmet Astronómia, Fyzika, Matematika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Excel, Newton, TI-calculator, big-G, constant, gravitational, modeling
Simulácia Laboratórium gravitačnej sily (HTML5)


Autor(i) Steve Cooperman
Škola / Organizácia Campbell Hall Episcopal
Dátum odoslania 27.2.2017
Dátum aktualizácie 27.2.2017