Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law
Popis Review of force concepts and Newton's Laws (1 and 2) for senior physics students
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Forces and Newton's Laws
Simulácia Sila a pohyb: základy (HTML5)


Autor(i) Scott Clements
Škola / Organizácia Steveston-London Secondary School
Dátum odoslania 23.2.2017
Dátum aktualizácie 23.2.2017