Go the Distance! A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Go the Distance!
Popis Students use knowledge about the Pythagorean Theorem and slope to derive the distance formula, or a similar method for calculating the distance between two points on a coordinate plane.
Predmet Matematika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Pythagorean Theorem, distance formula, hypotenuse
Simulácia Grafy lineárnej funkcie (HTML5)


Autor(i) Mary Burr
Kontaktný email mary.burr2@gmail.com
Škola / Organizácia Augusta Raa Middle School
Dátum odoslania 24.11.2016
Dátum aktualizácie 24.11.2016