Magnets, Electromagnets and Ohm's Law Lab!


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Magnets, Electromagnets and Ohm's Law Lab!
Popis Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Magnets and Electromagnets simulator for Part 1 and Ohm's Law Simulator for Part 2.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová attract, current, magnetic field, poles, repel, resistance, voltage
Simulácia Magnety a elektromagnety, Ohmov zákon (HTML5)


Autor(i) Jamie Schoenberger
Škola / Organizácia Windermere Preparatory School
Dátum odoslania 31.5.2016
Dátum aktualizácie 31.5.2016