What effect does dilution of an acid or base have on the pH of the solution?


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov What effect does dilution of an acid or base have on the pH of the solution?
Popis What effect does dilution of an acid or base have on the pH of the solution?
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Chemistry, acid, base
Simulácia pH škála (HTML5)


Autor(i) Chris Justus
Škola / Organizácia West Prep High School
Dátum odoslania 6.5.2016
Dátum aktualizácie 6.5.2016