Greenhouse Gases and Their Effect on Earth's Climate


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Greenhouse Gases and Their Effect on Earth's Climate
Popis A three-part tutorial that walks students through the basics of greenhouse gases, how their concentrations have evolved through time, and the role they play in shaping earth's climate.
Predmet Veda o Zemi
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Climate Change; Global Warming; Greenhouse Gas
Simulácia Skleníkový efekt


Autor(i) Nathan Quarderer
Škola / Organizácia Northeast Iowa Community College
Dátum odoslania 27.1.2016
Dátum aktualizácie 27.1.2016