Plate Tectonics Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Plate Tectonics Lab
Popis This lab can be completed in one class period with students working in teams of two. This lab covers information regarding the composition of continental and oceanic crust, the types of plate boundaries, types of stress applied at plate boundaries, and examples of landforms that are found at each boundary.
Predmet Veda o Zemi
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová lab, plate, tectonics
Simulácia Tektonické platne


Autor(i) Cesar Duran
Škola / Organizácia Santa Ana Unified School District
Dátum odoslania 14.9.2015
Dátum aktualizácie 14.9.2015