Investigating the pH level of the 11 different basic substances


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Investigating the pH level of the 11 different basic substances
Popis In this activity, by the use of the pH indicator you will have to know the pH level of the given substances and how the addition of liquid or dilution with water to these substances can affect the acidity or alkalinity of its pH level.
Predmet Chémia
Úroveň K-5, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acid, acidity, alkalinity, base, neutral, pH
Simulácia pH škála: základy (HTML5)


Autor(i) Mary Ann Patangan, Ivy Grace T. Coronel
Škola / Organizácia MSU-IIT
Dátum odoslania 29.8.2015
Dátum aktualizácie 29.8.2015