Investigating the pH level of the 11 different basic substances


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating the pH level of the 11 different basic substances
Beskrivelse In this activity, by the use of the pH indicator you will have to know the pH level of the given substances and how the addition of liquid or dilution with water to these substances can affect the acidity or alkalinity of its pH level.
Emne Kjemi
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acid, acidity, alkalinity, base, neutral, pH
Simuleringer pH-skala – grunnleggende (HTML5)


Forfattere Mary Ann Patangan, Ivy Grace T. Coronel
Skole / Organisasjon MSU-IIT
Lastet opp 29.08.15
Oppdatert 29.08.15