What is an atom? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov What is an atom?
Popis A guided inquiry activity used in introductory college chemistry for science majors. This is the third edition and implementation notes are included in a separate file for instructors. I can make an answer key available upon request.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Nuclear atom, atomic structure, subatomic particles
Simulácia Stavba atómu (HTML5)


Autor(i) Shari Dunham
Škola / Organizácia Moravian College
Dátum odoslania 1.7.2015
Dátum aktualizácie 1.7.2015