Molecule Polarity - Guided Inquiry Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Molecule Polarity - Guided Inquiry Activity
Popis This guided-inquiry activity has the following learning goals: Students will be able to, (1) Explain the relationship between bond dipoles and molecule dipole; and (2) Accurately predict and explain the bond dipoles and molecule dipoles of simple, real molecules
Predmet Chémia
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová bond polarity, dipole, electronegativity, molecule polarity, molecule shape, polarity
Simulácia Polarita molekuly


Autor(i) Timothy Herzog, Emily Moore
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 5.11.2014
Dátum aktualizácie 23.6.2015