Saturated Solutions - Interactive Lecture Demonstration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Saturated Solutions - Interactive Lecture Demonstration
Popis This Interactive Lecture Demonstration Guide has the following goals. Students will be able to:(1) Compare and describe saturated and unsaturated solutions at the particle-level, and in terms of macroscopic observations; (2) Explain how and whether changes in solute amount and changes in volume affect the concentration of unsaturated and saturated solutions; and (3) Relate the maximum concentration of saturated solutions (at a particular temperature) to the identity of the solute.
Predmet Chémia
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Solute, concentration, molarity, saturated, solution, solvent, supersaturated, unsaturated
Simulácia Koncentrácia (HTML5), Koncentrácia, Molová koncentrácia (HTML5), Molová koncentrácia, Soľ & Jej rozpustnosť


Autor(i) Ted Clark, Julia Chamberlain
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 5.11.2014
Dátum aktualizácie 8.6.2015