Wave Interference with Water Waves (AP) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave Interference with Water Waves (AP)
Popis Students investigate frequency and amplitude for one source. They also investigate constructive and destructive interference with more than one source.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová interference, single and double slit
Simulácia Interferencia vlnenia (HTML5), Interferencia vlnenia


Autor(i) Elyse Zimmer
Škola / Organizácia KIPP Houston Public Schools
Dátum odoslania 21.7.2014
Dátum aktualizácie 30.1.2019